Flexibilisering arbeidsmarkt

05-11-2014

Het aantal ZZP-ers zal komende jaren gestaag groeien. Dit heeft ons inziens niet zozeer te maken met de populariteit van deze groep, maar wordt meer uit noodzaak geboren. Boven een bepaalde leeftijd word je veel moeilijker aangenomen in een vaste baan. Ons systeem waarbij medewerkers standaard steeds meer salaris ontvangen loopt niet synchroon met de waarde die bedrijven toekennen aan deze oudere werknemers. Eigenlijk zouden we moeten onderkennen dat oudere werknemers iets minder productief gaan worden in het laatste deel van hun loopbaan en daarmee de salaris mediaan aan het einde licht laten dalen.

Daarnaast is de huidige wet- en regelgeving rondom ontslagrecht dusdanig riskant geworden voor werkgevers dat het niet loont om medewerkers in vaste dienst te nemen en te houden. De kosten-baten analyse is dan snel gemaakt en dan valt de keuze uit naar een ZZP oplossing. Geen sores, geen risico's, maar uiteraard ook geen opbouw van een hart in je organisatie. En daar gaat het volgens ons op een gegeven moment toch knellen. Want er is een core nodig in een organisatie om een fundament te bouwen. Deze kan niet alleen maar bestaan uit een directie en een kennissysteem waarin de intrinsieke waarde van een organisatie geborgd is. Als de ZZP-ers dan het pand verlaten, rest niets dan een lege huls.